HOME 공감토크 현장칼럼 상품소개 체험리뷰 활동/공지

판매가격 : 3,500원 10g(2g×5) 

               6,900원 20g(2g×10)

                     30,000원 100g(10g×10)

                                59,000원 200g(20g×10)           

               (택배 3,000원 별도) 

 

'깔라만시분말 깔쏘' 강원도 사회적경제 상품을 판매하는

 

강원도 사회적경제물품 공공구매몰에서 구매하실 수 있습니다.

 

WWW.강원곳간.COM

 

Posted by 강원도사회적경제지원센터

댓글을 달아 주세요