HOME 공감토크 현장칼럼 상품소개 체험리뷰 활동/공지

 

 

 

 

판매가격 : 봉평 메밀차(5티백)_  1,500원

                   정선 황기차(5티백)_  2,000원

                   태백 산죽차(5티백)_  2,500원

                   영월 한방차(5티백)_  4,000원          (택배 3,000원 별도)


 


'강원곳간 티백차 4종' 

강원도 사회적경제 상품을 판매하는


강원도 사회적경제물품 공공구매몰에서 구매하실 수 있습니다.

 

www.강원곳간.comPosted by 강원도사회적경제지원센터